Avís legal
Avís legal de www.improsystem.es
0. Objecte

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.improsystem.es, del qual és titular, ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES S.L. (d’ara endavant, IMPROSYSTEM S.L.).

La navegació pel lloc web de IMPROSYSTEM S.L. li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que les condicions esmentades podran ser modificades sense notificació prèvia per part d’IMPROSYSTEM S.L. en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant d’IMPROSYSTEM S.L. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i IMPROSYSTEM S.L. de negar o retirar l’accés i ús en qualsevol moment.

1. Identificació

IMPROSYSTEM, en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que:

La seva denominació social és: ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES S.L.

El seu nom comercial és: IMPROSYSTEM.

El seu CIF és: B64705841

El seu domicili social és a: C/ Seva Nº2, Nau 2

Polígon Industrial L’Ametlla Park

08480 L’Ametlla del Vallès, Barcelona (Espanya)

Inscrita en el Registre Mercantil de l’1 d’abril de 2008 al tom 40369 foli,1 full B 365604, inscripció 1

2. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la teva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

  • Tfno: 93 849 08 68.
  • Email: improsystem@improsystem.es
  • Adreça postal: C/ Seva Nº2, Nau 2, Polígon Industrial L’Ametlla Park, 08480 L’Ametlla del Vallès, Barcelona (Espanya)

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i IMPROSYSTEM S.L. es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. Condicions d'accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són lliures i gratuïts. No obstant això, IMPROSYSTEM S.L. pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a IMPROSYSTEM S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’IMPROSYSTEM S.L. ia no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l’ordre públic.

b)  Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’IMPROSYSTEM S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals IMPROSYSTEM S.L. presta els seus serveis.

c)  Intentar accedir als comptes de correu electrònic daltres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de IMPROSYSTEM S.L. o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

d)  Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’IMPROSYSTEM S.L. o de tercers

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a IMPROSYSTEM S.L. sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de IMPROSYSTEM S.L. sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre IMPROSYSTEM S.L. i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’IMPROSYSTEM S.L. dels seus continguts o serveis.

IMPROSYSTEM S.L. no es responsabilitza de lús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests.

3.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat en l'accés i la utilització

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

IMPROSYSTEM S.L. exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s’hagin accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, IMPROSYSTEM S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, IMPROSYSTEM S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. IMPROSYSTEM S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. IMPROSYSTEM S.L. no es responsabilitza de lestabliment dhipervincles per part de tercers.

3.2. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a IMPROSYSTEM S.L. identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4. Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a IMPROSYSTEM S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a IMPROSYSTEM S.L. assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i www.improsystem.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https, per tant disposem de les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

5. Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre IMPROSYSTEM S.L. i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

L’Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 26 d’abril de 2023.